Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la Seu Electrònica

Protecció de dades personals

Protecció de dades personals
El Consell Insular de Formentera garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes que estableix el Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades i la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

Informació especifica en relació al tractament de dades personals
Les dades personals facilitades pels ciutadans mitjançant els diferents formularis o sol?licituds d'aquest web seran tractades en els termes que disposi la ?Informació sobre el tractament de dades personals? que figuren al formulari i sol·licitud, on també s?identificarà al responsable del tractament.

Exercici de drets i reclamacions
La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d?informació, d?accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d?oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d?exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica del consell Insular de Formentera.
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d?un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l?Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades
La Delegació de Protecció de Dades de l?Administració del Consell Insular de Formentera té la seu a la Conselleria de Presidència (Plaça de la constitució 1, Formentera 07860 Illes Balear).

Adreça electrònica de contacte: consell@conselldeformentera.cat


Dades de contacte

OAC Formentera
San Francesc - Formentera 07860
Tlf.: 971 32 10 87
Fax: 971 32 25 56

| © 2023 CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per OVAC. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas