Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Sou a:

Condicions i termes d'ús del Servei de Pagament Electrònic

A continuació es descriuen les condicions i termes d'ús del Servei de Pagament Electrònic, d'ara endavant SPE, ofert per el Consell Insular de Formentera, d'ara endavant CIF:

  • El SPE és un servei complementari però independent de la Seu Electrònica del CIF i conseqüentment no albergada sota la direcció de la seu electrònica del CIF. A l'hora d'utilitzar el Servei de Pagament Electrònic (SPE) s'obrirà una nova pestanya al navegador.

  • El SPE és un servei gestionat i mantingut per RedSys. RedSys proporciona als ciutadans, a les administracions públiques i a les entitats financeres un mecanisme comú, normalitzat i segur, que permet el pagament de tributs i taxes per Internet amb totes les garanties jurídiques. Intercanviant informació a través de protocols segurs.

  • El CIF té disponible una sèrie d'entitats financeres col·laborades amb les quals es permet realitzar els pagaments a través del SPE. Durant el procés de pagament es mostraran les modalitats de pagament admeses per l'entitat financera col·laboradora (pagament amb targeta o amb càrrec en compte bancari) perquè el ciutadà seleccioni la modalitat que vol utilitzar el pagament.

  • Durant el procés de pagament és molt important no tancar la pestanya que s'ha obert específicament per al SPE ni prémer cap dels botons de navegació del nostre navegador; únicament i al final de procés de pagament, s'ha de prémer sobre el botó "Sortir", això ens retornarà a la seu electrònica de l'ajuntament mostrant-nos un missatge de confirmació que el pagament ha estat realitzat.

  • Protecció de dades. Utilitzant el SPE s'autoritza al fet que l'entitat financera accedeixi a les dades de caràcter personal inclosos en l'ordre de pagament.

  • Queda expressament prohibit l'ús del SPE amb finalitats il·lícites, o que d'alguna manera lesionin béns o interessos del CIF o de tercers, o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) del CIF o de tercers.

Acceptació i condicions del servei

El Servei de Pagament Electrònic (SPE) és un servei compartit, gestionat i mantingut per REDSYS, que ofereix, a qualsevol entitat, un canal per al pagament electrònic de qualsevol producte o servei ofert per l'entitat.

Quins mitjans de pagament puc utilitzar?
El pagament es podrà realitzar mitjançant càrrec en compte o targeta bancària

Targetes bancàries admeses
Podrà realitzar el pagament utilitzant una de les següents targetes bancàries

Política de devolució
Per a qualsevol reclamació de devolució del pagament haurà de posar-se en contacte amb el CIF a través de la seu electrònica o bé personant-se en qualsevol de les seves oficines d'atenció ciutadana. Una vegada comprovada la cancel·lació, se li retornaran els diners al compte que ens indiqui mitjançant transferència bancària.

Dades de contacte

OAC Formentera
San Francesc - Formentera 07860
Tlf.: 971 32 10 87
Fax: 971 32 25 56

| © 2021 CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per OVAC. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas