Consell Insular de Formentera - Identificació d'usuaris
 

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Consell Insular de Formentera

Autentificació

Requisits de l'equip d'usuari:

> Certificats de seu: Com que la seu utilitza un certificat de l'AC de l'APE, cal tenir instal · lat els certificats arrel de la FNMT i de la APE.Para més informació http://www.fnmt.es/
> Màquina virtual de JAVA: Cal disposar de l'última versió de JAVA. Per a més informació http://www.java.com/es
> Visor de documents PDF: Cal disposar d'un programa visualitzador de documents PDF. Per a més informació http://www.adobe.es/

 

Per poder accedir el ciutadà haurà d'identificar-se utilitzant un dels
requisits d'autenticació possibles:

> eDni: Per a més informació: http://www.dnielectronico.es

> Cl@ve: Per a més informació https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
> FNMT-CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre): Per a més informació: http://www.fnmt.es
> CATCert (Agència Catalana de Certificació): Per a més informació: http://www.catcert.cat
> ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) .Per més informació: http://www.accv.es
> IZENPE: Per a més informació: http://www.izenpe.com

Aquest tipus d'autenticació permet:

- Realitzar tots els tràmits i gestions en línia amb garanties de seguretat i jurídiques.
- Consultar l'estat de les seves sol · licituds.
- Omplir fàcilment els formulari amb les seves dades personals.

| © 2024 CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per OVAC. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas