Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Continuem teletreballant:

Ajuda general: 971 32 10 87 (demanar per OAC)
Cita prèvia presencial: 971 32 10 87 (telefonar de 15 a 20h)

Carpeta del ciutadà

Veure els meus tràmits i gestions personals

Dades de contacte

OAC Formentera
San Francesc - Formentera 07860
Tlf.: 971 32 10 87
Fax: 971 32 25 56

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sou a:

Inici

>>

Tràmits i gestions

>>

Sol·licitud d'accés a informació pública

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

En emplenar les dades personals s'haurà d'evitar escriure accents o caràcters especials, punts o comes o Km amb decimals. Es recomana omplir només els camps necessaris. El formulari permet adjuntar fins a un màxim de 10 arxius o 60Mb. El nom dels arxius adjunts tampoc permet caràcters especials o senyals de puntuació o accentuació.

Cerca per document d'identitat

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant
Dades de la Sol·licitud
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics:

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o obtenció de les dades necessàries per a tramitar aquesta sol·licitud, que es trobin en poder d'aquesta Administració o hagin estat elaborats per altres administracions, i que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

Documents relacionats:

(En adjuntar el documents s'haurà d'esperar a visualitzar el document carregat abans de prémer acceptar)

Informació de la Sol·licitud


Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2021 CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per OVAC. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas