Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la Seu Electrònica

Protecció de Dades:

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis. Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats del Consell de Formentera que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d'aplicació. Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal. Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició establerts pels articles 6 i 15 a 17 dde la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se al Consell de Formentera (Plaça de la constitució, 1). Més informació: Agència Espanyola de Protecció de Dades


Dades de contacte

OAC Formentera
San Francesc - Formentera 07860
Tlf.: 971 32 10 87
Fax: 971 32 25 56

| © 2019 CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per OVAC. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas